English version

 

‘Tekenen is altijd mijn manier geweest om dingen te begrijpen. Als ik iets zie dat indruk op me maakt, of als ik iets niet begrijp, maak ik een tekening om te proberen het te doorgronden. Tekenen en schilderen is mijn venster op de wereld. En het is ook het venster waardoor ik mijn observaties, gedachten en ideeën met anderen deel’.

Wim van Loons kunst is grofweg onder te verdelen in twee thema's: 'mensen' en 'plaatsen'. (En af en toe, kijkend naar de kunst zelf, pakt hij een klassiek thema aan.) 'Mensen' kunnen portretten zijn van individuen of groepen. Het gaat om een individu, dat een persoon vertegenwoordigt, maar ook om wat hij 'het groepsindividu' noemt. We voelen ons allemaal uniek, en proberen dat te zijn. Aan de andere kant wordt de manier waarop we eruitzien en ons gedragen beïnvloed door onze omgeving, onze opvoeding, door een gevoel erbij te willen horen, door ideeën, politiek of zelfs heldenverering. 'Groepspersoon' is op die manier een contradictie op zich. Op 'plekken' deelt Van Loon grotendeels zijn observaties, zijn blik op wat hij om me heen ziet, zijn fascinatie voor de ritmes, orde en chaos van de natuur en niet-natuurlijke omgeving.

Zijn werk kan een enkel beeld zijn, of het kan een 'constructie' zijn van een aantal kleinere delen. In zijn tekeningen maakt hij vaak gebruik van grafische technieken, om de mogelijkheid te hebben om in serie te werken, en zo een thema op verschillende manieren te benaderen. Hij werkt op een 'gelaagde' manier, waarbij hij een schilderij of tekening langzaam opbouwt en optimaliseert. In zekere zin is Wim van Loons kunst een uitnodiging. Hij nodigt je uit om zijn observaties, gevoelens en gedachten te delen.

 

Voor meer informatie kunt u Wim van Loon bereiken via onderstaand mailadres:

Mail: mail@wimvanloon.nl

Wim van Loon op Facebook Wim van Loon op Facebook Saatchi Online Art Singulart Sinulart online instagram instagram